دانلود آهنگ همایون شجریان به نام غم تلخ شب را تو میدانی که در شهر شبها نوا خوانی

دانلود آهنگ همایون شجریان به نام غم تلخ شب را تو میدانی که در شهر شبها نوا خوانی

موزیک زیبای غم تلخ شب را تو میدانی که در شهر شبها نوا خوانی از همایون شجریان را از “اونلی دیجی” دانلود کنید.

موزیک: سلیم فرزان, تنظیم: غلامرضا صادقی

دانلود آهنگ همایون شجریان به نام غم تلخ شب را تو میدانی که در شهر شبها نوا خوانی

ادامه مطلب / دانلود

دانلود آهنگ همایون شجریان به نام بمان با من امشب که دلتنگم چرا از شب من گریزانی

دانلود آهنگ همایون شجریان به نام بمان با من امشب که دلتنگم چرا از شب من گریزانی

موزیک زیبای بمان با من امشب که دلتنگم چرا از شب من گریزانی از همایون شجریان را از “اونلی دیجی” دانلود کنید.

موزیک: سلیم فرزان, تنظیم: غلامرضا صادقی

دانلود آهنگ همایون شجریان به نام بمان با من امشب که دلتنگم چرا از شب من گریزانی

ادامه مطلب / دانلود

دانلود آهنگ همایون شجریان به نام به ویرانه ی من بنشین مرا از غم دل برهان

دانلود آهنگ همایون شجریان به نام به ویرانه ی من بنشین مرا از غم دل برهان

موزیک زیبای به ویرانه ی من بنشین مرا از غم دل برهان از همایون شجریان را از “اونلی دیجی” دانلود کنید.

موزیک: سلیم فرزان, تنظیم: غلامرضا صادقی

دانلود آهنگ همایون شجریان به نام به ویرانه ی من بنشین مرا از غم دل برهان

ادامه مطلب / دانلود

دانلود آهنگ همایون شجریان به نام بخوان نغمه ای در دل شب مرا سوی مستی بکشان

دانلود آهنگ همایون شجریان به نام بخوان نغمه ای در دل شب مرا سوی مستی بکشان

موزیک زیبای بخوان نغمه ای در دل شب مرا سوی مستی بکشان از همایون شجریان را از “اونلی دیجی” دانلود کنید.

موزیک: سلیم فرزان, تنظیم: غلامرضا صادقی

دانلود آهنگ همایون شجریان به نام بخوان نغمه ای در دل شب مرا سوی مستی بکشان

ادامه مطلب / دانلود

دانلود آهنگ همایون شجریان به نام همدم شبهایی در غم تنهایی بیا بیا

دانلود آهنگ همایون شجریان به نام همدم شبهایی در غم تنهایی بیا بیا

موزیک زیبای همدم شبهایی در غم تنهایی بیا بیا از همایون شجریان را از “اونلی دیجی” دانلود کنید.

موزیک: سلیم فرزان, تنظیم: غلامرضا صادقی

دانلود آهنگ همایون شجریان به نام همدم شبهایی در غم تنهایی بیا بیا

ادامه مطلب / دانلود

دانلود آهنگ همایون شجریان به نام تا سر کند سوز درون نای دل من بنشین دمی بر بام من سر کن نوایی

دانلود آهنگ همایون شجریان به نام تا سر کند سوز درون نای دل من بنشین دمی بر بام من سر کن نوایی

موزیک زیبای تا سر کند سوز درون نای دل من بنشین دمی بر بام من سر کن نوایی از همایون شجریان را از “اونلی دیجی” دانلود کنید.

موزیک: سلیم فرزان, تنظیم: غلامرضا صادقی

دانلود آهنگ همایون شجریان به نام تا سر کند سوز درون نای دل من بنشین دمی بر بام من سر کن نوایی

ادامه مطلب / دانلود

دانلود آهنگ همایون شجریان به نام تو ای مرغ حق ای فسانه به شب نگه کن که جانم رسیده به لب

دانلود آهنگ همایون شجریان به نام تو ای مرغ حق ای فسانه به شب نگه کن که جانم رسیده به لب

موزیک زیبای تو ای مرغ حق ای فسانه به شب نگه کن که جانم رسیده به لب از همایون شجریان را از “اونلی دیجی” دانلود کنید.

موزیک: سلیم فرزان, تنظیم: غلامرضا صادقی

دانلود آهنگ همایون شجریان به نام تو ای مرغ حق ای فسانه به شب نگه کن که جانم رسیده به لب

ادامه مطلب / دانلود

دانلود آهنگ همایون شجریان به نام که من همچو تو وامانده ام به شب و تنهایی به ویرانه ام بنشسته ام که مگر باز آیی

دانلود آهنگ همایون شجریان به نام که من همچو تو وامانده ام به شب و تنهایی به ویرانه ام بنشسته ام که مگر باز آیی

موزیک زیبای که من همچو تو وامانده ام به شب و تنهایی به ویرانه ام بنشسته ام که مگر باز آیی از همایون شجریان را از “اونلی دیجی” دانلود کنید.

موزیک: سلیم فرزان, تنظیم: غلامرضا صادقی

دانلود آهنگ همایون شجریان به نام که من همچو تو وامانده ام به شب و تنهایی به ویرانه ام بنشسته ام که مگر باز آیی

ادامه مطلب / دانلود

دانلود آهنگ همایون شجریان به نام ای مرغ حق افسانه ی ویرانه هایی ویرانه ای شد قلب من امشب کجایی

دانلود آهنگ همایون شجریان به نام ای مرغ حق افسانه ی ویرانه هایی ویرانه ای شد قلب من امشب کجایی

موزیک زیبای ای مرغ حق افسانه ی ویرانه هایی ویرانه ای شد قلب من امشب کجایی از همایون شجریان را از “اونلی دیجی” دانلود کنید.

موزیک: سلیم فرزان, تنظیم: غلامرضا صادقی

دانلود آهنگ همایون شجریان به نام ای مرغ حق افسانه ی ویرانه هایی ویرانه ای شد قلب من امشب کجایی

ادامه مطلب / دانلود